Uncategorized

Trải nghiệm Lần phóng tiếp theo của Trạm Không gian SpaceX

lần phóng tiếp theo space x

Người dùng phương tiện truyền thông xã hội được mời đăng ký tham gia NASA Social ảo toàn cầu khác để SpaceX cung cấp các cuộc điều tra khoa học, vật tư và thiết bị tiếp theo của NASA tới Trạm vũ trụ quốc tế. Nhiệm vụ Dịch vụ Tiếp tế Thương mại lần thứ …

Trải nghiệm Lần phóng tiếp theo của Trạm Không gian SpaceX Read More »